درباره مامعرفی شرکت

معرفی شرکت

شركت قطران ساوه با هدف ایجاد خودکفائی در کشور و در راستای کمک و بعنوان بازوی اجرائی شرکت ملی گاز ایران بمنظور جایگزین نمودن لوله و اتصالات پلی اتیلن در شبکه گازرسانی کشور بجای لوله و اتصالات فولادی در سال 1379 با اخذ لیسانس از یک شرکت چندملیتی اروپائی و با سرمایه حدود ده میلیارد ریال و پانصد هزار دلار تأسیس گردید و پس از طی دوران تولیدات آزمایشی در ابتدای سال 1380 نسبت به تولید 5 قلم از پرمصرف ترین اتصالات پلی اتیلن (الکتروفیوژن) اقدام نمود.

در سالهای بعد با استفاده از تجربیات و پشتکار و همت مدیریت و کارکنان با تجربه خود نسبت به گسترش تولیدات اقدام و به هدف خودکفائی بیش از پیش نائل گردید، بطوریکه در حال حاضر توان تولید کمی و کیفی 18 قلم از اتصالات پرمصرف و مورد نیاز در شبکه های گازرسانی کشور را کسب نموده و با انجام این اقدامات ضمن تقویت تولید داخلی و ایجاد اشتغال زائی باعث صرفه جوئی ارزی و جلوگیری از خروج سالیانه چندین میلیون یورو از کشور گردیده است.