درباره ماتجهیزات آزمایشگاهی

تجهیزات آزمایشگاهی

فهرست تجهیزات آزمایشگاهی موجود در آزمایشگاه شرکت مطابق با الزامات استاندارد بشرح ذیل ارائه میگردد :

1- دستگاه تست OIT برای آزمایش اکسیداسیون مواد اولیه

2- دستگاه تست MFI برای اندازه گیری کرانروی مواد اولیه

3- دستگاه تست DENSITY برای اندازه گیری دانسیته مواد اولیه

4- دستگاه تست HYDROSTATIC به همراه دو مخزن مربوطه برای انجام آزمایشات 100 ، 165 و 1000 ساعته و همچنین انجام تست SHORT time (تست ترکیدگی)

5- دستگاه فشار هیدرولیک جهت انجام تستهای مقاومت مکانیکی و همچنین RT

6- دستگاه های اره عمود بر جهت برش نمونه و اتصالات مرتبط با آزمایشات

7- دستگاه تست IMPACT جهت انجام تست ضربه

8- انواع ترازوی دیجیتال با دقت های بالا جهت توزین قطعات و آزمایشات مرتبط

9- آون و فریزر بزرگ جهت افزایش و کاهش دمای نمونه ها برای آزمایشات مختلف

10- اهم متر دقیق آزمایشگاهی جهت کنترل مقاومت وایر و قطعات

11- انواع داخل سنج ، میکرومتر ، کولیس و سیرکومتر جهت انجام دقیق آزمایشات ابعادی

تذکر 1 : لازم به ذکر است تمامی تجهیزات فوق الذکر دارای گواهینامه معتبر کالیبراسیون می باشند.

تذکر 2 : اسناد مالکیت کلیه تجهیزات فوق در صورت نیاز قابل ارائه میباشد.